นโยบายการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์ https://www.nsppro.co.th/ (“เว็บไซต์”) ให้บริการโดย บริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลจากคุกกี้มีลักษณะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดการข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

การทำงานของคุกกี้

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่าน โดยไฟล์คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในขณะที่ท่านใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อจดจำตัวตนและการกำหนดค่าการใช้งานของท่าน

คุกกี้มีหน้าที่ทำงานได้หลากหลาย เช่น ช่วยให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่ท่านชื่นชอบ พัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ และเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับโฆษณาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น

คุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟสชั่นแนล จำกัด แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เนื่องจากคุกกี้ประเภทนี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของท่าน รองรับโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่มีการแสดงผล รวมถึงมอบประสบการณ์ใช้งานที่มีเสถียรภาพในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์

  • คุกกี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน (Functional Cookie)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวตนเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเนื้อหา จดจำการตั้งค่า และปรับเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน ข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้โดยปกติแล้วจะเป็นการปกปิดตัวตน ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง

  • คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และค้นหาว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่อาจต้องมีการปรับปรุง

  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

หากบริษัทฯ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ โปรดทราบว่าหากท่านตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ด้วยการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) บริการหรือหน้าเว็บไซต์บางอย่างอาจใช้การไม่ได้ตามที่คาดหมาย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคุกกี้ โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษารายละเอียดมากขึ้น