ซิโนแมช-ฉางหลิน จัดอบรมคนขับมืออาชีพ รุ่นที่ 5

Img01

โครงการพัฒนาทักษะการขับและการบำรุงรักษารถตัก
อย่างคนขับมืออาชีพ รุ่นที่ 5

วันที่ 28- 29 สิงหาคม 2562
ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟชั่นแนล จำกัด

เพราะการใช้งานและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสมรรถนะของรถตัก จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาทักษะการขับและการดูแลรักษารถตักอย่างคนขับมืออาชีพ ที่พวกเราได้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสมาชิกครอบครัวซิโนแมช-ฉางหลิน ได้เรียนรู้ถึงวิธีการขับและการดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องตามหลักสากล

ในปีนี้เราได้สร้างคนขับมืออาชีพ รุ่นที่ 5 เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ใช้งานรถตักซิโนแมช-ฉางหลินเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน การอบรมดำเนินไปทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยาการผู้คร่ำหวอดในวงการเครื่องจักรกลหนักมากว่า 30 ปี ซึ่งได้แก่ อ.ฉัตรชัย ป้องมิตรอมรา ที่ปรึกษาและวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา ได้มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิด เพื่อผลิตเหล่าคนขับมืออาชีพที่มีความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสากล

#ซิโนแมช-ฉางหลิน   #ดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด