สินค้า


วิดีโอการใช้งาน

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น ZL18H 

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น 957H

การใช้งานจริง รถตัก ฉางหลิน รุ่น 957S


การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น 967H
การใช้งานจริง รถขุดไฮดรอลิค ฉางหลิน รุ่น ZG3210-9C


การใช้งานจริง รถขุดไฮดรอลิค ฉางหลิน รุ่น ZG3210-9C ใน จ.ชลบุรี