สินค้า


วิดีโอการใช้งาน

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น ZL18H 

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น 937H 

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น 947H

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น 957H

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น 957S

การใช้งานจริง รถตักล้อยาง ฉางหลิน รุ่น 967H

การใช้งานจริง รถขุดไฮดรอลิค ฉางหลิน รุ่น ZG3210-9C

การใช้งานจริง รถเกรด ฉางหลิน รุ่น 717H