โครงการพัฒนาขับและดูแลรถตัก ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลังภาคอีสาน 29 พฤศจิกายน 2557

รถตักฉางหลิน จัดงานโครงการพัฒนาขับและดูแลรถตัก
ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลังภาคอีสาน พฤศจิกายน 2557
ฉางหลิน คุณภาพดี อะไหล่พร้อม บริการเยี่ยม