งานสมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุก จ.อุบลราชธานี 14 มิถุนายน 2557

รถตักฉางหลิน ร่วมจัดงานสมาคม ผู้ประกอบการรถบรรทุก จ.อุบลราชธานี
ฉางหลิน คุณภาพดีอะไหล่พร้อม บริการเยี่ยม