โฉมใหม่!!!! รถตักล้อยางรุ่น 947H

พร้อมเปิดตัวในงาน!!! ประชุมสามัญประจำปี 2557 สมาคมโรงสีข้าวไทย
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ บริเวณอาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ