CHANGLIN Road Show @Kanchanaburi Thamaka (ฉางหลิน โรดโชว์ @กาญจนบุรี ท่ามะกา)

CHANGLIN Road Show @Kanchanaburi Thamaka (ฉางหลิน โรดโชว์ @กาญจนบุรี ท่ามะกา) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556


รถตักล้อยาง 967H ฉางหลิน พิสูจน์แล้วโดยลูกค้าทั่วไทย